Kinderkoop wordt strafbaar

Om kinderen beter te beschermen, wil het kabinet kinderkoop strafbaar stellen. Dit blijkt uit een voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming, mede namens minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waarmee de ministerraad heeft ingestemd en dat vandaag in consultatie gaat. Het kabinet wil voorkomen dat het vooruitzicht op financieel gewin de beslissing draagmoeder te worden of een kind af te staan, oneigenlijk beïnvloedt. Zo’n beslissing moet altijd vrijwillig zijn.

Rijksoverheid, 19 juni 2020

Link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/draagmoeder/nieuws/...