Psychosociale begeleiding en coachingstrajecten bij afstammingsvragen  
 

 • jonge donorkinderen en hun ouders
 • volwassen donorkinderen
 • begeleiding van ouders die verzwegen donorconceptie willen onthullen
 • interlandelijke adoptie-gerelateerde vragen bij inmiddels volwassen geadopteerden (illegale adoptie,
  kinderroof en kinderhandel, vroeg kinderlijk adoptietrauma)

Cliëntenstop!
Op dit moment kan ik helaas geen nieuwe cliënten aannemen.
Er is meer vraag naar begeleiding bij afstammingsvragen dan ik kan bieden.                                                                                              
U kunt zich
hier aanmelden voor de wachtlijst (naar verwachting enkele maanden).

Met aandacht en betrokkenheid loop ik een stukje mee op een deel van je levenspad - daarna vervolg je zelf je weg.

Soms weet je even niet hoe je verder moet...

Je baan staat op de tocht, je bent werkloos en het lukt maar niet een andere baan te vinden, het botert niet met een collega, een geliefde of jijzelf wordt ernstig ziek, een dierbare overlijdt, je loopt vast in een relatie, een van je kinderen raakt in de problemen of je bent uitgeput door de zorg voor een hulpbehoevende ouder. Dan weet je soms niet hoe je verder moet... Je hebt behoefte aan een luisterend oor en een luisterend hart. Behoefte aan aandacht en tijd voor wat jou bezighoudt. Meestal zijn een paar gesprekken voldoende om je eigen kracht te (her)vinden en de draad van je leven weer op te pakken. In andere gevallen kan een langer begeleidingstraject inzicht en uitzicht bieden.

Alleen wat onder het lopen is bedacht, heeft waarde' | Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900)

Kennismakingsgesprek en consult

Wilt u graag eerst persoonlijk komen kennismaken? U bent van harte welkom voor kosteloze en vrijblijvende kennismaking van een half uur. Een goede 'klik' is de basis voor een succesvolle begeleiding. Om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek of een eerste consult kunt u telefonisch contact opnemen of het formulier op de contactpagina invullen en versturen. Besluit u tot een begeleidingstraject, dan vindt een uitgebreid intakegesprek plaats, gevolgd door een aantal begeleidingsgesprekken. De duur van het begeleidingstraject wordt gaandeweg duidelijk en wordt altijd in onderling overleg bepaald.

Telefonisch consult, consult per e-mail en Zoom

Heeft u behoefte aan een kort consult of verblijft u tijdelijk in het buitenland, dan bied ik de mogelijkheid voor een telefonisch consult, een consult per e-mail of via Zoom aan.

Integrale werkwijze

De problemen en knelpunten waarmee iedereen in zijn of haar leven geconfronteerd kan worden, benader ik vanuit een integrale visie. Dat wil zeggen dat ik tijdens de begeleiding verschillende methoden en therapieën combineer, er steeds van uitgaand van wat bij de cliënt past. Vooral de cliëntgerichte benadering van Carl Rogers, de positieve psychologie van Martin Seligman, de analytische psychologie van Carl Jung en de oplossingsgerichte therapie van Insoo Kim Berg spreken mij bijzonder aan. In eerste instantie maak ik gebruik van gesprekstherapie. Daarnaast pas ik verschillende werkvormen vanuit de Analytische Tekentherapie, Systeemtherapie, NLP en Gestalt-therapie toe, zoals onder meer tekenopdrachten, familie- of situatieopstellingen met Duplo-poppetjes en het genogram. De Yucel-methode 'Bouwen aan herstel' gebruik ik om het evenwicht tussen draaglast en draagkracht inzichtelijk te maken en te herstellen. Verder maak ik gebruik van bewustwordingsoefeningen, schrijfopdrachten, visualisaties en andere creatieve opdrachten. Ook uit de oplossingsgerichte- en provocatieve therapieën heb ik bepaalde onderdelen in mijn begeleiding opgenomen.

Een begeleidingsconsult bestaat over het algemeen uit de combinatie van een gesprek over wat de cliënt op dat moment bezighoudt en een van de hierboven genoemde werkvormen.

Doel

Doel van de begeleiding is door middel van de integrale werkvormen bewustwording van de knelpunten en belemmeringen tot stand te brengen. Die bewustwording verschaft de cliënt inzicht en uitzicht. Vandaaruit kan de cliënt zelf actief stappen (leren) zetten om de regie over zijn of haar leven (weer) in eigen hand te nemen.

Specialisaties

 • afstammings- en identiteitsvragen (donorkinderen, adoptiekinderen, afstandskinderen en hun ouders)
 • begeleiding zoektocht naar biologische ouders
 • begeleiding van ouders en (volwassen) kinderen in het proces van onthulling van een donorgeheim
 • persoonlijke ontwikkeling (hervinden en versterken zelfbeeld, zelfrespect, zelfvertrouwen, onafhankelijkheid en autonomie)
 • rouw- en verliesverwerking

Begeleiding bij afstammingsvragen (donorkinderen, adoptiekinderen en ouders)

Naast reguliere psychosociale begeleiding en coaching, heb ik mij gespecialiseerd in counseling en coaching van mensen die (identiteits)problemen ervaren omdat zij hun biologische ouder(s) niet kennen.

Ik geef begeleiding bij de gevoelde onzekerheden en belemmeringen en bij de beslissing al dan niet te gaan zoeken naar de ouder(s), alsook bij de zoektocht zelf. Het gaat hierbij om (jeugdige en inmiddels volwassen) donorkinderen, adoptiekinderen, afstandskinderen en vondelingen. Ook de ouders van deze kinderen kunnen begeleid worden. Wanneer de kans op het vinden van biologische ouders nagenoeg is uitgesloten, is de begeleiding gericht op aanvaarden daarvan en op het zoeken naar een eigen identiteit en innerlijke kracht.

Donorgeheim (onthullen)

Sommige ouders van inmiddels volwassen kinderen hebben – om hen moverende redenen – tientallen jaren voor hun kind(eren) geheimgehouden dat de verwekking heeft plaatsgevonden met behulp van (onbekend) donorzaad.

Het onthullen van dit geheim leidt tot emotionele bevrijding van de ouders en brengt tegelijkertijd emotionele verwarring bij hun kind(eren) teweeg. Daarom is het proces naar het moment van onthulling gebaat bij een zorgvuldige begeleiding van de ouders. Ik begeleid hen bij het fijnmazig complex van (soms tegenstrijdige) gevoelens dat hierbij optreedt.

Na de onthulling verandert de relatie tussen de ouders en de kinderen. Er begint een proces van herschikking en herbezinning van de verhoudingen. Dit proces vraagt tijd en respect voor elkaars gevoelens en standpunten. Ook hierbij geef ik begeleiding, zowel voor de ouders als voor de kinderen.

De ervaring leert dat het proces van openbaarmaking geen gemakkelijke weg is, die evenwel in de meeste gevallen leidt tot een zuiverder relatie tussen ouders en kind(eren). Na verloop van tijd worden de nieuwe verhoudingen door alle betrokkenen als bevrijdend ervaren.

De unieke combinatie van mijn professionele opleiding en mijn persoonlijke zoektocht maakt dat ik mij zeer gemakkelijk kan inleven in de gevoelens en onzekerheden van iemand die zijn biologische ouder(s) niet kent. De complexiteit van deze gevoelens heb ik beschreven in mijn boek 'Schatgraven in de kelder van tante D.| zoektocht naar de onbekende biologische ouder'.

Een familie is een systeem, van vele generaties. Wat er met één individu in het familiesysteem gebeurt, of gebeurd is, heeft altijd effect op de volgende generaties. Gedane zaken nemen geen keer, maar mensen kunnen wel hun eigen pijn helen en daarmee een nieuw evenwicht brengen in het gehele familiesysteem. Ik werk in mijn praktijk met familieopstellingen op tafel, met Duplo-poppetjes. Dat maakt het mogelijk om één op één een familieopstelling maken, zonder dat je daar andere mensen bij nodig hebt. Er ontstaat een 'tableau vivant'. Bij het schuiven met de poppetjes komen ver weggestopte, onbewuste gevoelens boven, waardoor een verhelderend inzicht en begrip in je eigen gedrag en de herkomst ervan ontstaat.

Wilt u meer informatie? Stel uw vraag via het contactformulier!

Wilt u hulp bij het daadwerkelijk zoeken naar biologische ouders/familie? Klik dan op onderstaande foto van genetisch genealoog Ester de Lau!