Tarieven

Consulten

1 uur psychosociale begeleiding en/of coaching       €      95,00  (2 personen € 135,00)
1,5 uur psychosociale begeleiding en/of coaching    €   125,00  (2 personen €  165,00)
2 uur psychosociale begeleiding en/of coaching       €   165,00  (2 personen €  205,00)
2 uur Duplo familieopstelling op tafel                        €   190,00  (2 personen €  220,00) 

Over het algemeen is een uur begeleiding voldoende. In sommige situaties kan juist meer tijd nodig zijn om tot resultaat te komen. Afspraken hierover worden in onderling overleg gemaakt.

Voor minder draagkrachtigen ben ik altijd bereid om tot aangepaste tarieven te komen. Ik bied dan bijvoorbeeld anderhalf uur begeleiding aan tegen het tarief van één uur. Ook andere vormen van korting zijn mogelijk.Ziektekostenverzekering

De consulten worden niet vergoed door de ziektekostenverzekering omdat ik niet meer ben aangesloten bij een beroepsvereniging.

In april 2013 ben ik cum laude (8,7) afgestudeerd aan de Academie Integrale Menswetenschappen SPSO in Utrecht (thans Huis ter Heide), afstudeerrichting Psychologie.

Vanuit mijn eigen verantwoordelijkheid en integriteit, alsook vanuit grote belangstelling voor het vak, volg ik nascholingscursussen, congressen, seminars en workshops. Ik neem deel aan intervisie- en supervisiegesprekken. Beroepsethiek heb ik hoog in mijn vaandel staan. Daarnaast schrijf ik bijdragen voor boeken en andere publicaties op het gebied van afstammingsvragen, met name gerelateerd aan (anonieme) donorconceptie. Klik hier voor een overzicht van mijn nascholingsactiviteiten.

Intercollegiale consulten en overige tarieven

Voor een intercollegiaal consult (intervisie en/of supervisie) gelden dezelfde tarieven als voor de reguliere consulten. Ook voor een telefonisch consult, een consult per e-mail, via Zoom of Skype gelden dezelfde tarieven als voor de reguliere consulten.

Specialisatie

Ik begeleid cliënten met alle variëteiten van psychosociale problematiek. Mijn specialisatie ligt in de begeleiding van mensen die hun biologische ouder(s) niet kennen en/of nooit zullen leren kennen én in de begeleiding van hun ouders en/of andere familieleden.
Daarnaast begeleid ik ouders, die - om hen moverende redenen - donorconceptie jarenlang voor hun (volwassen) kinderen hebben verzwegen. Het begeleidingsproces loopt van besluitvorming tot en met het onthullingsgesprek en eventuele nazorg.