Tarieven

Consulten

1 uur psychosociale begeleiding en/of coaching       €    85,00   (2 personen €  125,00)
1,5 uur psychosociale begeleiding en/of coaching    €   115,00  (2 personen €  155,00)
2 uur psychosociale begeleiding en/of coaching       €   155,00  (2 personen €  195,00)
2 uur Duplo familieopstelling op tafel                           €   180,00  (2 personen €  220,00)

Met ingang van 1 januari 2023 gelden de volgende tarieven:
1 uur psychosociale begeleiding en/of coaching       €    95,00   (2 personen €  135,00)
1,5 uur psychosociale begeleiding en/of coaching    €   125,00  (2 personen €  165,00)
2 uur psychosociale begeleiding en/of coaching       €   165,00  (2 personen €  205,00)
2 uur Duplo familieopstelling op tafel                           €   190,00  (2 personen €  230,00)

Het onderscheid in duur van het consult is gemaakt omdat een uur begeleiding  over het algemeen voldoende is, terwijl in sommige gevallen juist meer tijd nodig kan zijn om tot resultaat te komen. Afspraken hierover worden in onderling overleg gemaakt.

Voor minder draagkrachtigen ben ik altijd bereid om in onderling overleg tot aangepaste tarieven te komen. Ik bied dan bijvoorbeeld anderhalf uur begeleiding aan tegen het tarief van één uur. Ook andere vormen van korting zijn mogelijk.

In april 2013 ben ik cum laude (8,7) afgestudeerd aan de Academie Integrale Menswetenschappen SPSO in Utrecht (thans Huis ter Heide), afstudeerrichting Psychologie (destijds een vierjarige hbo-opleiding, thans drie jaar).  

Vergoeding, btw, nascholing en intervisie

De consulten worden niet vergoed door de ziektekostenverzekering omdat ik mij - vanwege de hoge kosten - niet heb aangesloten bij een beroepsvereniging. Juist daarom kan ik mijn tarieven beperkt houden. Vanuit mijn eigen verantwoordelijkheid en integriteit, alsook vanuit grote belangstelling voor het vak, volg ik regelmatig nascholingscursussen, congressen en workshops. Ik neem regelmatig deel aan intervisie- en supervisiegesprekken. Beroepsethiek heb ik hoog in mijn vaandel staan. Klik hier voor een overzicht van mijn nascholingsactiviteiten.

Overige tarieven

Een telefonisch consult, een consult per e-mail, Zoom of Skype heeft een minimale duur van 30 minuten en kost € 50,00. Uitbreiding met telkens 10 minuten is mogelijk (€ 10,00 per 10 minuten).