Nieuws & Publicaties

Op deze pagina vindt u een selectie van publicaties, interviews en boeken over donorconceptie waaraan ik een bijdrage heb geleverd. Ook vindt u hier interviews naar aanleiding van het verschijnen van Schatgraven in de kelder van tante D., zoektocht naar de onbekende biologische ouder.

Evenals informatie over lopend (wetenschappelijk) onderzoek over donorconceptie.

PUBLICATIE
NIEUWS
|
April 2024
Schatgraven met Maureen Davis
|
Donorkindpodcast De Kwak Kwaakt
|
PUBLICATIE
NIEUWS
|
March 2024
Lesdag Afstammingsvragen Opleidingsinstituut Contextuele Studies 'Leren over leven"
|
|

Donderdag 21 maart a.s. verzorg ik voor het vijfde jaar op rij de Methodiekdag Meerzijdige partijdigheid en Afstammingsvragen voor een groep post HBO studenten van de Contextuele Vervolgopleiding van het Opleidingsinstituut Contextuele Studies Leren over Leven.

Een boeiende dag met aandacht voor het belang van toegang tot afstammingsinformatie (donorconceptie/adoptie/afstand), voor de maatschappelijke context én voor de specialistische hulpverlening bij afstammingsvragen, zowel aan kinderen, volwassenen als aan ouders die geheimgehouden donorconceptie willen onthullen. Mijn boek 'Schatgraven in de kelder van tante D, zoektocht naar de onbekende biologische ouder' dient daarbij als leidraad.

Er is veel ruimte voor persoonlijke- en beroepsmatige betrokkenheid op het thema en voor een openhartig (vraag)gesprek met volwassen donorkind Sophie Raeymaekers.

Ruurd van de Water, docent Methodiek, geestelijk verzorger en contextueel therapeut, plaatst de problematiek rondom afstamming in het perspectief van de contextuele benadering.

De studenten zijn veelal werkzaam in de (jeugd)hulpverlening. Ieder jaar ben ik weer dankbaar als de dag zich zó ontvouwt, dat er bewustwording ontstaat over het belang van toegang tot afstammingsgegeven en dat (verdrongen) vragen over afstamming ten grondslag kunnen liggen aan andere (gedrags)problematiek.

https://www.linkedin.com/posts/davismaureen_afstammingsgegevens-donorconceptie-adoptie-activity-7175451558275371009-vBgl?utm_source=share&utm_medium=member_desktophttps://www.elikser.nl/schatgraven-in-de-kelder-van-tante-d-zoektocht-naar-de-onbekende-biologische-ouder.htmhttps://www.linkedin.com/in/leren-over-leven-opleidingsinstituut-contextuele-studies-a35a16108/
PUBLICATIE
NIEUWS
|
February 2023
Advies: 'geef donorkinderen op elk gewenst moment informatie over biologische ouder'
|
|

Momenteel kan een donorkind vanaf zijn zestiende achterhalen wat de identiteit van zijn biologische ouder is.

De leeftijdsgrenzen waarop donorkinderen informatie kunnen krijgen over hun biologische ouders zijn arbitrair, stellen onderzoekers van de Universiteit van Humanistiek, onderzoeksbureau Pro Facto en stichting Fiom. Ze adviseren zorgminister Ernst Kuipers (D66) om donorkinderen op „elk gewenst moment” toegang te geven tot informatie over hun donorouder. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Kuipers woensdag dat hij voor de zomer zal besluiten of hij meegaat in het advies.

https://www.nrc.nl/nieuws/2023/02/01/advies-geef-donorkinderen-op-elk-gewenst-moment-toegang-tot-informatie-over-biologische-ouder-a4155938https://www.pro-facto.nl/meer-actueel/945-adviesrapport-laat-de-leeftijdsgrenzen-vervallen-in-de-wet-over-donorinformatiehttps://fiom.nl/donorconceptie/laat-leeftijdsgrenzen-wet-over-donorinformatie-vervallen
PUBLICATIE
NIEUWS
|
November 2022
Fiom Webinar 'Praten met je kind over donorconceptie' 22 november 2022
|
|

22 november 2022 | van 20.00-21.30 uur

Meer informatie en inschrijven via deze link  

PUBLICATIE
NIEUWS
|
November 2022
Fiom organiseert in het najaar van 2022 een aantal webinars rond het thema donorconceptie. De webinars worden gegeven door medewerkers van Fiom. Deelnemen aan een webinar is gratis.
|
|

Webinar: Ervaringen vanuit de Fiom dienstverlening: vragen en dilemma's van donoren 

7 november 2022| 20.00-21.30 uur | Meer informatie en inschrijven via deze link  

Webinar: Ervaringen vanuit de Fiom dienstverlening: de mogelijke gevolgen van zoeken, vinden en contact binnen families en relaties

28 november 2022| 20.00-21.30 uur | Meer informatie en inschrijven via deze link  

Webinar: Ervaringen vanuit de Fiom dienstverlening: vragen en dilemma’s van donorkinderen

10 oktober2022 | 20:00 – 21:30 uur | Meer informatie en inschrijven via deze link

PUBLICATIE
NIEUWS
|
November 2022
Mini symposium 'Donorconceptie, praat erover'
|
Fiom
|
Openbare Bibliiotheek Amsterdam

Linda Sprado en Vera de Lange, beiden donorkind, brachten dit jaar hun boek ‘Schaduwfamilie’ uit. Hierin vertellen 12 volwassen donorkinderen openhartig over hoe het voor hen is om donorkind te zijn: over hun jeugd, hun verlangens, hun zoektocht naar en het contact met hun biologische vader en verwanten. Zaterdagmiddag 5 november 2022 opende de bijbehorende foto-expositie in OBA Oosterdok in Amsterdam. In samenwerking met expertisecentrum Fiom vond een mini-symposium plaats, met als thema: ‘Donorconceptie: praat erover’.

https://www.linkedin.com/posts/davismaureen_donorconceptie-symposium-staopjestamboom-activity-6995006018225065984-ULbD?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
PUBLICATIE
NIEUWS
|
July 2022
Wetenschappelijk onderzoek anonieme spermadonatie in België
|
|

Ben je 18 jaar of ouder en verwekt in een Belgische fertiliteitskliniek? Werk dan mee aan wetenschappelijk onderzoek naar de (on)wenselijkheid van anonieme spermadonatie!

In tegenstelling tot in Nederland, waar anonieme spermadonatie in 2004 met de inwerkingtreding van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) verboden is, kan men in België kiezen voor anonieme of niet anonieme spermadonatie.

Volgens het Belgian Register for Assisted Procreation (BELRAP) koos in 2019 96.2% van de wensouders voor een anonieme spermadonor. Dit houdt in dat noch de donor, noch de wensouder(s), noch de op deze wijze verwekte kinderen informatie over elkaar kunnen verkrijgen.

Zowel op het Belgische politieke toneel als in de media wordt de anonimiteit van de spermadonor steeds meer ter discussie gesteld. In het licht van het belang van en het recht op afstammingsinformatie (Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK), 1989) is anonieme spermadonatie ongewenst. Steph Raeymaekers, voorzitter van vzw Donorkinderen België, zet zich al jaren in om een verbod op anonieme spermadonatie in de Belgische wetgeving vastgelegd te krijgen.

Tot op de dag van vandaag heeft er in België (noch in Nederland) geen grootschalig onderzoek plaatsgevonden onder de personen die middels deze voortplantingstechniek zijn geboren.

De Vrije Universiteit Brussel is onlangs een wetenschappelijk onderzoek gestart onder mensen ouder dan 18 jaar, die verwekt zijn via anonieme spermadonatie in een Belgisch fertiliteitscentrum. Met deze studie zal enerzijds worden gekeken in hoeverre donorkinderen interesse vertonen in het verkrijgen van (niet) persoonsidentificerende donorgegevens. Daarnaast wordt nagegaan of er verschillende visies zijn tussen donorkinderen met verschillende familiaire achtergrond (lesbisch koppel, alleenstaande moeder, heteroseksueel koppel met onvruchtbare man).

Voor eventuele vragen is hoofdonderzoeker Dr. Phyline Casteels (Vrije Universiteit Brussel) bereikbaar via phyline.casteels@uzbrussel.be.

De studie heeft de aandacht van de Belgische vice eerste minister, prof. dr. Petra de Sutter.

U kunt aan het onderzoek deelnemen via onderstaande link. Het invullen van de vragenlijst neemt 15 tot 20 minuten in beslag.

https://vub.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_07KGB4etMSAWXRQhttps://www.linkedin.com/posts/davismaureen_qualtrics-survey-qualtrics-experience-management-activity-6954737622992732161-V5m8?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
PUBLICATIE
NIEUWS
|
June 2022
Spermadonor gevonden, en dan? 'Hij wilde meer dan ik'
|
RTL Nieuws Online
|

Steeds vaker willen donorkinderen weten wie hun vader is. Soms loopt dat goed af, zoals bij Lex van Wietingen. Hij was in de jaren '80 anonieme spermadonor en vond later zijn twee donorkinderen Lotte en Mara. "We komen op elkaars verjaardagen en Lotte's dochter noemt mij opa." Maar het is het niet altijd een sprookje. Als je donorvader helemaal geen contact wil bijvoorbeeld, of zich juist erg opdringt. "Het is bijna altijd erg complex", zegt donorcoach Maureen Davis.

Geschreven door Marjanka Meeuwissen

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5316919/spermadonor-vinden-vader-gevonden-teleurstellinghttps://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6946018476733960192/
PUBLICATIE
NIEUWS
|
June 2022
Enquête Stichting Donorkind
|
|

ENQUÊTE voor donorkinderen, donoren en ouders (geen wensouders) over hun ervaringen met.N.a.v. de recente berichtgeving in de media over misstanden rondom heeft  publiekelijk aangedrongen op een breed en diepgaand onderzoek hoe donorconceptie in het verleden is verlopen.Dit omdat de overheid en klinieken ervan uitgaan dat alles goed is gegaan. Dat is nogal een aanname, omdat er niet eens een lijst bestaat van klinieken uit het verleden. In overleg met de overheid wil Stichting Donorkind nu een eerste inventarisatie van ervaringen maken, om een indruk te krijgen hoe donorconceptie in Nederland in de loop der jaren is uitgevoerd. Deze inventarisatie dient hopelijk als voorloper van een uitgebreid en diepgaand onderzoek...!

Stichting Donorkind Inventarisatie

Deze vragenlijst betreft een eerste inventarisatie om een voorlopig beeld te krijgen over hoe donorconceptie in Nederland is uitgevoerd. De inventarisatie dient, hopen wij, als voorloper van een uitgebreid onderzoek. We realiseren ons dat het een gevoelig onderwerp betreft en wijzen er dan ook nadrukkelijk op dat alle informatie vertrouwelijk behandeld wordt. Alle antwoorden zijn anoniem. Het is mogelijk dat we naar aanleiding van een bepaald antwoord nadere toelichting zouden willen. Daarom vragen we aan het einde naar je contactgegevens. Dit is niet verplicht.

Klik hier om de enquête te starten

https://donorkind.eu/
PUBLICATIE
NIEUWS
|
June 2022
Eva's ouders verzwegen dat ze donorkind is
|
|

Eva's ouders verzwegen dat ze donorkind is en dat en dat zorgde voor problemen toen ze een erfelijke vorm van kanker kreeg.

PUBLICATIE
NIEUWS
|
June 2022
De Kwak Kwaakt | donorkindpodcast
|
|
Nijmegen

Donorkindpodcast De Kwak Kwaakt

Episode 29 van Donorkindpodcast De Kwak Kwaakt, met als gast donorkind en journalist i.o. Joëlle de Boer (21). Het onlangs verschenen boek Schaduwfamilie van Linda Sprado en Vera de Lange wordt ook in deze podcast besproken. Maureen Davis schreef voor dit boek een hoofdstuk over de psychosociale begeleiding van donorkinderen: Op zoek naar innerlijke rust: wie ben ik? Het slot van dit hoofdstuk wordt wordt voorgelezen (op 0:12:43 min).

https://www.instagram.com/dekwakkwaakt/
PUBLICATIE
NIEUWS
|
June 2022
Weten wie je biologische ouders zijn is een oerverlangen
|
|

Heb ik nog veel meer familie? Hoeveel meer familie heb ik? Wie zijn mijn broers en zussen? Dit zijn veel van de vragen waarmee de cliënten van counselor en coach Maureen Davis worstelen. Door de vele media-aandacht rondom onder andere donorconceptie en gynaecologen die hun eigen sperma gebruikten, gaan er nu meer donorkinderen op zoek naar waar ze vandaan komen.

Journalist i.o. Joëlle de Boer interviewde Maureen Davis over haar praktijkervaringen met jonge en volwassen donorkinderen.

https://svjmedia.nl/joelledeboer/678/interview-weten-wie-je-biologische-ouders-zijn-is-een-oerverlangen/
PUBLICATIE
NIEUWS
|
April 2022
Schaduwfamilie, de zoektocht van donorkinderen
|
|
(gast)auteurs van Schaduwfamilie (vlnr): Tanny Dobbelaar, Sandra van Loon, Maureen Davis, Linda Sprado, René Hoksbergen en Vera de Lange

https://www.scriptum.nl/boeken/schaduwfamilie/
PUBLICATIE
NIEUWS
|
February 2022
Genogram en donorkinderen
|
Roots of me Genogram Software
|

Samen met Janine Koppers van Roots of me Genogram Software heb ik - voor hun serie Praktijkverhalen - een aantal complexe familiesituaties van donorkinderen uitgewerkt in een genogram. De donor krijgt hiermee z'n plaats in het familiesysteem.

https://www.rootsofme.com/praktijkverhalen/
PUBLICATIE
NIEUWS
|
November 2014
Indisch Maandblad Moesson
|
|

'Ik had hem zo graag willen ontmoeten' door Lynda Muller.
Klik hier om het interview te lezen

PUBLICATIE
NIEUWS
|
September 2014
Den Haag Centraal
|
|

Interview 'Waarom heb ik geen vader?' door Vera de Jonckheere
Klik hier om het interview te lezen

PUBLICATIE
NIEUWS
|
Steeds meer mensen willen weten wie hun spermadonor is
|
Sdkb
|
Den Haag

Er is een toename van mensen die informatie willen hebben over hun spermadonor. Vorig jaar kwamen 1415 verzoeken binnen bij de organisatie die erover gaat, de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (Sdkb).

Dat is 30 procent meer dan het jaar ervoor. Ook is dit het hoogste aantal aanvragen in de afgelopen tien jaar, schrijft de stichting in haar jaarverslag.

In maart en december kwamen er opvallend veel aanvragen binnen. Dat heeft mogelijk te maken met media-aandacht. In deze maanden werd de documentaireserie Het zaad van Karbaat uitgezonden over dokter Jan Karbaat, die tientallen vrouwen zwanger maakte met behulp van zijn eigen sperma. Ook werd het tv-programma De reis van je genen uitgezonden.

https://www.donorgegevens.nl/documenten/documentatie/2021/06/21/jaarverslag-2021