Over Maureen Davis

Maureen Davis (1949) is bij verschillende organisaties in de zakelijke dienstverlening werkzaam geweest als secretaris, directiesecretaresse en officemanager. Zij heeft twee volwassen zoons en vier kleinkinderen. Op 58-jarige leeftijd begon zij naast haar werk aan een vierjarige hbo-opleiding tot counselor en coach, afstudeerrichting psychologie. Begin 2013 studeerde zij cum laude af.

De jarenlange zoektocht naar haar informatie over haar doodgezwegen onbekende Indische vader loopt als een rode draad door haar leven. Tijdens de zoektocht overleed haar vader. Zij heeft hem helaas nooit kunnen ontmoeten. Desondanks zette zij het zoeken naar informatie over haar vader voort, ontmoette zijn familieleden en leerde haar halfbroer en halfzus kennen. Het doorzetten van de zoektocht heeft haar kracht, zelfrespect en zelfvertrouwen gegeven.

Tijdens haar hbo-studie psychologie heeft zij onderzoek gedaan naar het verlangen te willen weten van wie je afstamt en dit verlangen in een brede maatschappelijke context geplaatst. In 2014 verscheen haar boek Schatgraven in de kelder van tante D. | zoektocht naar de onbekende biologische ouder.

Willen weten van wie je afstamt is een universeel verlangen dat leeft bij zowel donor-, adoptie-, afstands- en bevrijderskinderen als bij vondelingen. De wens zijn afkomst te weten is een diepgeworteld, existentieel verlangen: het gaat immers om een onomkeerbare band, de bloedband. Het is Maureen's persoonlijke overtuiging dat het willen weten wie je biologische ouders zijn, een oerdrang, een oerverlangen is. Iemand die zijn afkomst niet kent, wordt gedurende zijn levensloop geconfronteerd met een variëteit aan complexe gevoelens, zoals onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen en identiteitsproblemen. Gevoelens die – uit angst en schaamte – vaak jarenlang onderdrukt en verzwegen worden.

In combinatie met haar professionele opleiding zet Maureen haar persoonlijke levensverhaal met veel liefde en wijsheid in om mensen die vastlopen als gevolg van (niet beantwoorde) afstammingsvragen, als counselor en coach te begeleiden. Haar eigen ervaringen maken dat zij zonder woorden aanvoelt waarmee iemand die zijn genetische afkomst niet kent, innerlijk worstelt. Zij beschouwt het als een voorrecht om anderen te mogen begeleiden in dit complexe proces.

Maureen maakt deel uit van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Donor Detectives.

Tevens is zij gastdocent (Meerzijdige partijdigheid en Afstammingsvragen) bij het Opleidingsinstituut Contextuele Studies 'Leren over Leven' te Amsterdam.

Regelmatig schrijft zij als gastauteur bijdragen voor boeken en publicaties.

Ook voor algemenere psychosociale begeleiding en coaching zet zij zich met hart en ziel in.