Privacyverklaring


Sinds 25 mei 2018 is in de gehele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving van toepassing.
De belangrijkste privacywet is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Overheden, bedrijfsleven en verenigingen moeten voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Inleiding
Maureen Davis Psychosociale begeleiding & coachingstrajecten Afstammingsvragen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over hoe ik de persoonsgegevens die u aan mij verstrekt gebruik.
Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke


De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Maureen Davis Psychosociale begeleiding & coachingstrajecten Afstammingsvragen Mevrouw W.M. Davis
Vlamenburg 18-G
2591 AS Den Haag
maureen-davis@outlook.com
+31 619 387 939


Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Maureen Davis Psychosociale begeleiding & coachingstrajecten Afstammingsvragen kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ik raad u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt
Maureen Davis Psychosociale begeleiding & coachingstrajecten Afstammingsvragen vraagt u uw persoonsgegevens te verstrekken en zal deze verwerken, indien u gebruik maakt van haar diensten. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de website, via email, telefonisch of op andere wijze. Maureen Davis Psychosociale begeleiding & coachingstrajecten Afstammingsvragen vraagt alleen om de meest noodzakelijke gegevens.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Maureen Davis Psychosociale begeleiding & coachingstrajecten Afstammingsvragen verwerkt de volgende persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals mailadres en telefoonnummer
• Geboortedatum
• Informatie met betrekking tot de coachvraag / problematiek
• Gegevens met betrekking tot de persoonlijke situatie
• Context gerelateerde gegevens zoals huidige situatie en verleden, hulpverleningsachtergrond,
leerdoelen, verwachtingen, gespreksnotities en -duur
• Inhoud van communicatie
• Uitkomsten van vragenlijsten en tests
   
Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt
Maureen Davis Psychosociale begeleiding & coachingstrajecten Afstammingsvragen verwerkt deze gegevens voor doeleinden zoals:
• het onderhouden van contact
• het bieden van een persoonlijk coachtraject en het voor dat doel vastleggen van persoonlijke informatie
• een goede en efficiënte dienstverlening
• beheer van het cliëntenbestand alsmede facturering
• het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning en marketing
• nakoming van wettelijke, administratieve verplichtingen (bijv. t.b.v. Belastingdienst) en/of het goed kunnen behandelen van klachten en geschillen
• voor marketingdoeleinden, zoals is toegestaan volgens de wet (elke mail bevat een uitschrijflink)
• om uw gedrag op de website te analyseren en zo de website te optimaliseren
• om het aanbod af te stemmen op uw voorkeuren

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar

Maureen Davis Psychosociale begeleiding & coachingstrajecten Afstammingsvragen heeft niet de intentie gegevens van websitebezoekers jonger dan 16 jaar te verzamelen. Het is echter niet mogelijk om de leeftijd van bezoekers te controleren. Indien Maureen Davis Psychosociale begeleiding & coachingstrajecten Afstammingsvragen ongewild over gegevens van uw kind beschikt, neem dan contact op om deze informatie te laten verwijderen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Maureen Davis Psychosociale begeleiding & coachingstrajecten Afstammingsvragen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring. Behalve wanneer dat wettelijk vereist is (de administratie dient bijv. tot 7 jaar terug te worden bewaard volgens de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst) of voor het kunnen aantonen van gemaakte coachuren voor (her)certificering bij beroepsverenigingen.

Persoonsgegevens delen met derden
Maureen Davis Psychosociale begeleiding & coachingstrajecten Afstammingsvragen deelt geen gegevens van u met derden zonder uw toestemming.
Wel verstrekt Maureen Davis Psychosociale begeleiding & coachingstrajecten Afstammingsvragen gegevens aan externe partijen (bijv. boekhouder of e-mailmarketingsysteem) als dat nodig is voor de levering van diensten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Bij het verstrekken van uw gegevens aan een externe partij legt Maureen Davis Psychosociale begeleiding & coachingstrajecten Afstammingsvragen in een verwerkersovereenkomst vast dat uw gegevens niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt en worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Zo zorgt Maureen Davis Psychosociale begeleiding & coachingstrajecten Afstammingsvragen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens bij externe partijen.
NB: Maureen Davis Psychosociale begeleiding & coachingstrajecten Afstammingsvragen stuurt u in een enkel geval een interessante aanbieding van een zorgvuldig uitgezochte externe partij. Zo’n e-mail is afkomstig van Maureen Davis Psychosociale begeleiding & coachingstrajecten Afstammingsvragen; de externe aanbieder heeft geen toegang tot uw gegevens.

Cookies en profilering
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Maureen Davis Psychosociale begeleiding & coachingstrajecten Afstammingsvragen gebruikt functionele, analytische en marketing cookies. Bij gebruik van onze website geeft u toestemming om alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in deze privacyverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen via uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat de website dan niet meer optimaal werkt.
Maureen Davis Psychosociale begeleiding & coachingstrajecten Afstammingsvragen hecht veel waarde aan de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van de website en de diensten. Om deze reden maakt Maureen Davis Psychosociale begeleiding & coachingstrajecten Afstammingsvragen gebruik van cookies. Door uw gegevens – handmatig of met behulp van cookies – te combineren, kan Maureen Davis Psychosociale begeleiding & coachingstrajecten Afstammingsvragen u gerichtere content sturen en bijvoorbeeld beter aansluiten bij uw interesses.

Social media

U kunt heel gemakkelijk berichten van deze website delen. Voor de social share buttons gebruikt Maureen Davis Psychosociale begeleiding & coachingstrajecten Afstammingsvragen cookies. Maureen Davis Psychosociale begeleiding & coachingstrajecten Afstammingsvragen heeft geen inzage in de gegevens die social media verzamelen. Hoe zij omgaan met gegevens, vindt u in hun privacy statements. Bekijk de privacy policy van Facebook | Instagram | LinkedIn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Indien u uw gegevens wil inzien, wijzigen, verwijderen of u tussendoor wilt afmelden voor de mails van Maureen Davis Psychosociale begeleiding & coachingstrajecten Afstammingsvragen, stuur dan een mail naar maureen-davis@outlook.com.
Gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, kunt u niet laten verwijderen.

Beveiliging
Met up-to-date beveiligingsmaatregelen beperkt Maureen Davis Psychosociale begeleiding & coachingstrajecten Afstammingsvragen de kans op misbruik van uw gegevens. Denk aan verlies van uw gegevens (datalek) en ongevraagde wijzigingen. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. Deze toegang is goed afgeschermd.
De website heeft een SSL-certificaat, herkenbaar aan het groene slotje in de adresbalk: alle gegevens die u verstrekt, worden via een versleutelde verbinding verzonden.

Heeft u een klacht?

Als u het idee hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Dat geldt ook bij vragen of klachten rond de verwerking van uw persoonsgegevens door Maureen Davis Psychosociale begeleiding & coachingstrajecten Afstammingsvragen.
Mochten we er samen niet uitkomen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Den Haag, mei 2018
Maureen Davis Psychosociale begeleiding & coachingstrajecten Afstammingsvragen