Tekst & Redactie

Haagse koffiekiosken - geschiedenis

De tweede helft van de negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste eeuw werden gekenmerkt door sociale en economische armoede, vooral onder arbeiders. Door de slechte woon- en werkomstandigheden nam het alcoholgebruik onder arbeiders schrikbarend toe. De Koninklijke Algemene Vereeniging De Volksbond tegen Drankmisbruik (opgericht in 1875) richt zogenoemde limonadekiosken (later koffiekiosken) op om het grote aantal weduwen van aan drank ten onder gegane arbeiders aan een minimale bron van inkomsten te helpen. Maureen Davis Tekst & Redactie schreef over de laatste nog bewaard gebleven koffiekiosk ''t Buurtje' in Wassenaar.

Klik hier om meer te lezen over Koffiekiosk 't Buurtje en zijn ontstaansgeschiedenis

Oud-Hagenaar Nico Groot heeft onderzoek gedaan naar de koffiekiosken en heeft 28 locaties in en om Den Haag gevonden en oude foto's van de kiosken verzameld op de website 'Haagse Bedrijven'. Klik hier om de unieke foto's te bekijken.