Gegevens Nederlandse adoptiekinderen vernietigd: 'Ik ben van de kaart geveegd'

Cruciale gegevens van honderden en mogelijk meer dan duizend kinderen die in Nederland werden geadopteerd, zijn vernietigd. Vanaf 1970 zijn hun persoonskaarten gewist, waarop informatie stond over hun biologische ouders.

Trouw, 6 juni 2020

 

 

Link: https://tinyurl.com/y9hgtqgf