Hulptoerisme aan weeshuizen aangescherpt

Veel weeskinderen hebben ouder(s) | Overheden en reisorganisaties willen voorkomen dat westerse jongeren aan de slag gaan als vrijwilliger in weeshuizen. Oorzaak is de groeiende kritiek op deze vorm van toerisme en de perverse uitwassen. De kinderen zijn vaak geen wees, maar worden wel zo gepresenteerd om buitenlandse donaties binnen te harken.

De Volkskrant, 24 november 2017

Download: 20171124-weeshuistoerisme-aangescherpt-volkskrant.pdf